Skip to main content

Om du studerar litteratur letar du förmodligen efter några tips om hur du kan förbättra ditt skrivande. I den här artikeln kommer vi att täcka element, Canon och egenskaper. Du hittar också information om litterära enheter. Efter att ha läst dessa kommer du att kunna skriva bättre litterära verk! Här är hur. För att lära dig mer, kolla in vår artikel om litterära enheter och litteraturkanonen. Nedan listas några av de vanligaste litterära enheterna.

Egenskaper

Litterära verk kan brett delas in i olika typer, beroende på deras innehåll. Några av de vanligaste kategorierna är mysterium, fantasy och science fiction, som alla delar liknande egenskaper. I allmänhet kännetecknas dessa genrer av karaktärer, handling och miljö. Andra egenskaper inkluderar användningen av symboler, författarskap och stil. Följande stycken kommer att ge mer information om dessa olika typer av verk. Till att börja med, låt oss se över några av de viktigaste egenskaperna hos västerländsk litteratur.

Element

När man analyserar litterära verk är det viktigt att känna till de element som utgör varje verk. Till exempel kallas det litterära element som bär temat i ett verk för titeln eller rubriken. Dessa titlar ger en allmän förståelse av arbetet. Nästa element är miljön, eller platsen, där de litterära händelserna äger rum. Det sista elementet är det allmänna arrangemanget av händelserna i stycket. Nedan listas exempel på varje element.

Kanon

Termen ”kanon” hänvisar till listan över de centrala verken eller författarna i en litteratursamling. Termen användes ursprungligen för att referera till Bibelns kanoniska böcker. Ett verk blir kanoniskt med sin egen tolkning, som är en återspegling av en viss smak. Barnlitteratur till exempel anses ofta vara en del av kanon. Men vad är en kanon? Och hur avgör man om ett stycke litteratur är kanoniskt?

Litterära apparater

Litterära redskap i litteraturen är tekniker som författare använder för att betona viktiga begrepp. En författare kan använda dessa enheter för att ge en läsare ny insikt om en karaktärs motivation eller bakgrund i den aktuella konflikten. De är också ett bra sätt att fånga läsare och få dem att komma ihåg berättelsen eller boken. Här är några exempel på litterära anordningar. Vi kommer att titta på varje typ och hur de fungerar. Förhoppningsvis kommer du att hitta dem användbara i ditt eget arbete.

Influenser på samhället

Litteratursociologin tar upp litteraturens inverkan på samhället. Litteraturen avslöjar en kulturs etos. Litterära verk av kända forskare och uppfinnare berättar om utvecklingen av teknik och vetenskap. Dessutom berättar antika texter berättelserna om människans evolution och livet under den tidsperioden. Litteraturen är alltså en autentisk informationskälla. Det finns dock många olika uppfattningar om litteraturens inflytande på samhället. Vissa forskare hävdar till och med att litteraturen påverkar sociala normer.