Skip to main content

Ansvarsförsäkringen omfattar i sin grundutformning skadeståndskrav mot ett företag till följd av orsakad person- eller sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga lagar och regler. En ansvarsförsäkring, likt andra försäkringar för företaget, kan utökas till att omfatta även andra händelser. Här listar vi de fyra vanligast förekommande utökningarna för ansvarsförsäkringen.

VD- och styrelseansvarsförsäkring har som namnet antyder till uppgift att skydda personer i högsta beslutande ställning vid skadeståndskrav mot sin person.

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada är ett skadeståndskrav av ekonomisk karaktär som inte har sin grund eller ursprung i en person- eller sakskada.

Konsultansvarsförsäkring för rådgivande verksamheter. Det kan också omfatta teknisk rådgivning såsom ritningar, konstruktioner eller motsvarande.

Miljöansvarsförsäkring skyddar företaget mot skadeståndskrav beroende på verksamhetens miljöpåverkan enligt gällande lagar.

Behöver ni hjälp med försäkringar för företaget? Era Försäkringar är en välrenommerad försäkringsförmedlare för företag och står till förfogande för att hjälpa ert företag med försäkringsportföljen.