Skip to main content
Nyheter

Vad krävs för att få ensam vårdnad av barn?

By 6 mars 2024No Comments

För att få ensam vårdnad av barn krävs det att det anses vara bäst för barnet enligt barnets bästa princip.

Det innebär att en rad olika faktorer beaktas av tingsrätten, bland annat:

Föräldrarnas förmåga att:

 • Sätta barnets behov i första hand
 • Samarbeta och kommunicera kring barnet
 • Ge barnet en trygg och stabil uppväxt
 • Respektera barnets rättigheter

Barnets:

 • Ålder och mognad
 • Vilja och behov
 • Relation till båda föräldrarna

Eventuella missförhållanden:

 • Missbruk eller beroende hos en förälder
 • Våld eller hot om våld i hemmet
 • Bristande omsorg

Det är en komplex process att få ensam vårdnad och det finns inga garantier för att tingsrätten kommer att bevilja din begäran. Det är därför viktigt att du noggrant överväger alla aspekter innan du ansöker om ensam vårdnad.

Här är några tips:

 • Samla bevis och dokumentation som styrker din sak.
 • Ta kontakt med en jurist som kan ge dig juridisk rådgivning och stöd.
 • Förbered dig på en utdragen process och var inställd på att det kan bli en känslomässigt jobbig tid.

Här är några resurser som kan vara till hjälp:

Kom ihåg: Det viktigaste är att alltid sätta barnets bästa i första hand. Genom att vara väl förberedd och informerad kan du navigera processen på ett effektivt sätt och ge ditt barn de bästa förutsättningarna. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Deras jurister utvärderar alltid din situation kostnadsfritt. 

Inför mötet med jurist:

Förberedelser:

 1. Formulera din fråga eller ditt problem: Vad vill du ha hjälp med av juristen? Var så specifik som möjligt.
 2. Samla relevant information: Ta med all dokumentation som kan vara relevant för ditt ärende, t.ex. avtal, brev, e-post, journaler, etc.
 3. Skriv ner dina frågor: Skriv ner alla frågor du har till juristen. Det kan vara bra att kategorisera dem i olika ämnesområden.
 4. Förbered en kort sammanfattning: Skriv en kort sammanfattning av din situation och vad du vill ha hjälp med. Det kan vara bra att ge juristen en överblick innan mötet.
 5. Tänk på din budget: Hur mycket är du beredd att betala för juridisk rådgivning?

Under mötet:

 1. Var tydlig och kortfattad: Beskriv din situation på ett tydligt och kortfattat sätt.
 2. Var lyhörd: Lyssna noga på vad juristen säger och ställ frågor om du inte förstår något.
 3. Var ärlig: Var ärlig och öppen mot juristen om all relevant information.
 4. Ta anteckningar: Skriv ner det viktigaste som sägs under mötet.
 5. Ställ frågor: Var inte rädd för att ställa frågor om du inte förstår något.

Efter mötet:

 1. Följ upp: Följ upp eventuella frågor eller åtgärder som du och juristen har kommit överens om.
 2. Be om skriftlig information: Om du behöver skriftlig information om din situation, be juristen om det.
 3. Betala fakturan: Betala fakturan för den juridiska rådgivningen i tid.

Tips:

 • Det kan vara bra att ta med en anteckningsbok och penna till mötet.
 • Det kan vara bra att ta med en annan person till mötet som stöd.
 • Det kan vara bra att läsa på om din situation innan mötet.